Işılay ÖZSARI

Işılay Özsarı
Işılay ÖZSARI
Diş Hekimi

Hakkında

Diş Hekimi Işılay Özsarı 1985 antalya doğumludur.Ortaokul ve lise eğitimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamlamış olup,2004 yılında cumhuriyet üniversitesi diş hekimliği fakültesini kazanmıştır. 2007 yılında konya selcuk üniversitesine geçip 2011 yılında peri-implant hastalıkların tanı ve tedavisi bitirme tezini sunarak buradan mezun olmuştur.8 yıldır antalyada özel plikliniklerde hizmet vermiş olup 2018den itibaren Konyaaltı papatya diş polikliniğnde çalışmaktadır .çocuk diş hekimliğinde sedasyon,zirkonyum porselen, lamina kaplamalar, bonding uygulamaları, pembe dişeti uygulamaları, kanal tedavisi alanlarında spesifik olarak çalışmaktadır.. İmplantoloji, yetersiz çene kemiklerinde kemik greftleme, çene kistleri, gömülü dişler, ağız hastalıkları, çene eklem problemleri ve tedavileri üzerine çalışmaktadır.Uluslararası İmplantoloji Vakfı üyesi olup Antalya Çalışma Kulüplerine düzenli olarak katılmaktadır.

Diş Hekimi Işılay Özsarı ‘dan Makale

Gömülü Dişlerin Tedavi Yaklaşımları

Bir başka diş, kemik ya da yumuşak doku tarafından tamamen ya da kısmen erüpsiyonu önlenmiş dişlere ”gömülü dişler” denilmektedir. Gömülü dişler ortodonti pratiğinde sıklıkla karşılaşılabilecek bozukluklardandır. Gömülülüğün varlığında sadece estetik kayıp değil, fonksiyonel kayıp da olmakta,eklem dinamiği ile komşu dişlerin prognozu da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bir dişin ne zaman gömülü diş ismini alacağına ve tedavi uygulaması gerektireceğine karar vermek için, klinisyenin dişlerin normal sürme ve kök gelişim yaşlarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Her gömülü diş, tedavi yöntemini ve süresini değiştirmesi açısından çok önemlidir.

Gömülü dişlerin tedavi planlamasında; zamanlama, tedavi edilmediğinde oluşabilecek komplikasyonlar ve tedavi tipleri değerlendirilmelidir. Hastaya uygun olan tedavi tipine karar verirken hastanın yaşı, gömülülük miktarı, gömülü dişin lokalizasyonu ve komşu yapılarla ilişkisine dikkat edilmelidir. Gömülü dişin lokalizasyonu belirlenirken klinik muayene net bir radyografla desteklenmelidir.

En uygun görüntüleme yöntemini seçerken; hastanın ihtiyacı, uygulanacak yöntemin verdiği radyasyon miktarı, min. risk/yarar oranı, hastanın ekonomik durumu göz önüne alınmalıdır. Klinik ve radyolojik incelemeler sonucunda lokalizasyonu belirlenen gömülü diş/dişleri sürdürmek için çeşitli tedavi yaklaşımları kullanılabilmektedir.

Bu tedavi yaklaşımları gömülü dişe ortodontik olarak yer açılması, gömülü dişin cerrahi olarak açığa çıkarılmasının ardından uygulanan ortodontik traksiyon, ototransplantasyon, bazı durumlarda da protetik restorasyonları içermektedir


Eğitim

Şube

Diş Hekimi Işılay Özsarı Google’da Ara