Alt ve üst çenedeki dişlerin çiğneme ve yutkunma fonksiyonları dışında karşılıklı temasa gelmemesi gerekmektedir. Çiğneme ve yutkunma dışında oluşan diş temaslarının parafonksiyon (istenmeyen fonksiyonel hareketler) olarak kabul edilmektedir. Bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma) gece veya gündüz çiğneme ve yutkunma dışında gösterilen diş sıkma davranışıdır. Toplumumuzda da sıklıkla görülen bu rahatsızlıktan çoğu zaman hastanın kendisinin de haberi olmamaktadır.
 

Nasıl Uygulanır?

Bruksizm'in Sebep Olduğu Olumsuzluklar.

Diş sıkma alışkanlığının iki ana nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki stres, ikincisi ise kapanış bozukluğudur. Diş sıkma alışkanlığının sonucu olarak; dişlerde aşınma ve sızlama oluşur. Bunun dışında, dişlerde çatlak, kırık ve yer değiştirme görülebilir. Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşur ve dilin etrafında dişlerin izleri görünür. Baş boyun ve yüz kaslarında ağrı oluşur. Alt yüz yüksekliği düşer, çene ucu ve burun ucu birbirine yaklaşır ve daha yaşlı bir görünüm oluşur. Alt çene zamanla öne doğru yer değiştirir ve konkav (iç bükey) profil görüntüsü oluşur. Yüz köşeli ve kare şeklinde görünür.