Ağız ve diş sağlığı ile ilgilenen diş hekimliğinin cerrahi alanı yumuşak doku ve sert doku ile birlikte dişleri de kapsamaktadır. Başın ağız ve etrafında meydana gelen apse, kist, çene-diş travmaları diş hekimliği tedavi alanlarıdır.

Nasıl Uygulanır?

Aşırı çürük veya travmaya uğramış dişlerin çekilmesi, çene bölgesinde izlenen yumuşak doku-sert doku kistleri, yumuşak doku veya diş kaynaklı apselerin tedavisi cerrahi müdahale gerektirdiğinde ilgili bölge diş hekimince opere edilir. Gömük 20 yaş diş ve diğer gömük dişlerin cerrahisi de ilgili bölgede lokal anestezi ile uygulanan küçük operasyonlardandır.